Vsetko.info » Vzdelávanie » Vysoké školy

Pridať stránku

Vysoké školy

Sponzorované odkazy:

Originálne darčeky Magazín pre ženy Magazín pre mužov men.sk
 1. Pindex-vysoké školyDetail

  http://www.pindex.sk
  Pindex - profákov index je študentský portál na hodnotenie učiteľov vysokých škôl. Portál www.pindex.sk v reálnom čase vyhodnocuje celkovú kvalitu vzdelávania na základe hodnotení učiteľov a vytvára tak rebríčky katedier, fakúlt a vysokých škôl. Pindex má ambíciu nepriamo zlepšovať kvalitu vysokého školstva cez motiváciu a podporu kvalitných učiteľov a samozrejme aj poukazovaním na nekvalitnych pedagógov. Pindex - profákov index je študentský portál na hodnotenie učiteľov vysokých škôl. Portál www.pindex.sk v reálnom čase vyhodnocuje celkovú kvalitu vzdelávania na základe hodnotení učiteľov a vytvára tak rebríčky katedier, fakúlt a vysokých škôl. Pindex má ambíciu nepriamo zlepšovať kvalitu vysokého školstva cez motiváciu a podporu kvalitných učiteľov a samozrejme aj poukazovaním na nekvalitnych pedagógov.

 2. FHI stuffDetail

  http://fhi.webnode.sk
  Stránky venované študentom EUBA, Fakulty hospodárskej informatiky, odbor hospodárska informatika - všemožné študentské materiály ;) Aj ostatné fakulty EUBA si tu nájdu to svoje!

 3. Mlynská dolinaDetail

  http://mlynska-dolina.sk/
  Informácie o ubytovaní, stravovaní, zábave a službách v Mlynskej doline. Webstránka ponúka priestor pre komunikovanie celého univerzitného mestečka na Mlynoch. Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra je ubytovacím zariadením Univerzity Komenského.

 4. PrávnickáFakulta.skDetail

  http://www.pravnickafakulta.sk
  Dôležité informácie o právnických fakultách na slovenských vysokých školách. Informácie o štúdiu práva, študentoch, študijných programoch a zaujímavé štatistické údaje z oblasti právnických fakúlt.

 5. Stredoeurópska vysoká škola v SkaliciDetail

  http://www.sevs.sk
  Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch Medzinárodné vzťahy, Životné prostredie a Environmentálne manažérstvo. Kvalita činností vysokej školy garantovaná certifikátom manažérstva kvality.

 6. Mediálna výchovaDetail

  http://medialnavychova.sk
  Prvý webový portál na Slovensku venovaný problematike predmetu mediálna výchova. Koordinátorom projektu medialnavychova.sk je Centrum mediálnej gramotnosti, ktoré pôsobí pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom portálu je informovať o novinkách a sprístupňovať komplexnú databázu výskumných, vzdelávacích, metodických informácií a materiálov na témy mediálna výchova, mediálna gramotnosť, mediálne vzdelávanie, media literacy

 7. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.Detail

  http://www.pvsps.cz/
  Pražská vysoká škola psychosociálních studií: vysoká škola, kde je možné studovat jednooborovou psychologii, sociální práci, zdravotně sociální péči a ke každému oboru i psychoterapii. Získáte tak 2 odbornosti za 1 cenu! Realizujeme bakalářské i navazující magisterské programy. Klademe důraz na bohatou a různorodou praxi během studia - ta se často stává pozdějším pracovištěm absolventů. Specifikem naší školy je studijní komunita, ve které se rozvíjí studijní společenství, pěstují se v ní osobní i kolegiální vztahy potřebné pro studium i budoucí profesi. Téměř 100% našich absolventů odešlo do zaměstnání odpovídajícímu jejich vzdělání: ve státním a neziskovém sektoru, v poradenství, nemocnicích a léčebnách, v soukromých praxích, včetně zahraničních.

Predchádzajúce 1 , Nasledovné

odkazy 1 - 7 z 7