Vsetko.info » Vzdelávanie » Základné školy

Uprav odkaz

Základná umelecká škola J. Fabiniho

Web:

http://www.zussnv.sk

Náhľad:

Základná  umelecká  škola  J. Fabiniho

Popis:

Poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na VŠ s umeleckým zameraním. Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.

Klúčové slová:

zussnv, zakladna umelecka skola, učiteľ, spišská nová ves, umenie, hudba, tanec, klasický balet, divadlo, umelecký prednes, maľovanie, kreslenie, modelovanie, paličkovaná čipka, počítačová grafika, keramika, klavír, husle, spev, gitara,


Sponzorované odkazy

Originálne darčeky Magazín pre ženy Magazín pre mužov men.sk
Thumbnails powered by Thumbshots